Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

Jogszabályváltozások 2017-hez képest

Néhány napja ezt a remek összefoglaló emailt kaptam a könyvelőmtől a Makroteam Kft vezetőjétől, Kovácsné Karikás Tímeától a 2018-as jogszabályváltozásokról.

Járulékok:

Szociális hozzájárulás 22%-ról lecsökken 19,5%-ra, így az (egyik) eho is vele csökken 19,5%-ra

(Kifizetői ekho 20%-ról lecsökken 19,5%-ra, akit érint)

Ezáltal az egyes meghatározott juttatások (régi cafeteria) adója is lecsökken 43,66%-ról 40,71%-ra.

A béren kívüli juttatás (szintén cafeteria) adója marad 34,22 % (mert ez a 14%-os ehoval adózik, ami nem változik)

Az egyes meghatározott juttatások köre bővül a teljes életre szóló biztosítás (WL) 2017. dec. 31-ét követően fizetett rendszeres díjával. Akit még nem értesített a biztosításközvetítője, az sürgősen keresse meg, hogy mi legyen a teendő. Kiemelem a fizetett szót, mert hallottam olyan jogértelmezést is, hogy a tavaly befizetett díj 2018-ra elhatárolt része is adóköteles, de ez úgyis csak utólag fog kiderülni.

Minimálbér 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra nő. (A 70%-os GYED maximális összege 193.200 Ft)

Egyszerűsített foglalkoztatás maximálisan kifizethető összege 12.700 Ft/nap.

Szakképzettséget nem igénylő munkakörben az szja alól is mentesített összeg napi 6.350 Ft, a szakképzettek napi maximuma 8.300 Ft.

Hosszútávú bérleti díj bevételre megszűnik az eho kötelezettség, csak az szja marad. Nem keverendő össze a rövidtávúval, azaz a szálláshely szolgáltatással, röviden Airbnb. Itt az a változás, hogy már három lakásnál lehet alkalmazni a kedvező szabályokat.

KATA

Újdonság, hogy a nappali tagozatos hallgatóként tanulmányokat folytatók már nem minősülnek főállásúnak, ezért csak a 25eFt-ot kell fizetniük.

Valamint az ügyvédi iroda is lehet katás.

Kata bevételi határ 12MFt, az alanyi áfa mentességi határ marad 8MFt.

KIVA

14%-ról lecsökken 13%-ra.

ÁFA

18%-ról 5%-ra csökken az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italok forgalmára (SZJ 55.30.1-ből) vonatkozó áfakulcs, ezzel egy időben ugyanezen árbevétel alapra 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetni áfa bevallási gyakoriságonként!!

2018.július 1-től elektronikus adatszolgáltatási kötelezettségünk keletkezik.

Olyan számlázó program használata szükséges, amelyik teljesíteni tudja az azonnali adatszolgáltatást. A régi adatexport funkciónak a továbbiakban is rendelkezésre kell állnia. Az adatszolgáltatáshoz a KOBAK nevű rendszerbe be kell regisztrálni, legkésőbb júniusban, hogy le lehessen tesztelni a működését, mert július elsején már fel kell adnia, azonnal, különben számlánkét 500 eFt-os is lehet a bírság!!

Ha szeretnél olyan számlázó programot használni, ami biztosan megfelel a követelményeknek, próbáld ki a szamlazz.hu-t. (girldoesbusiness komment)

Számlatömbből történő számlázás esetén a 100-500 eFt-os áfa tartalmú számláknál 5 napon belül kell egy felületen adatot szolgáltatni, 500 eFt-os áfa tartalom felett 24 órán belül.

Fontos: Kizárólag olyan értékesítésekre vonatkozik, amikor a vevő nem magánszemély. Magánszemély esetén továbbra is lehet jelentés nélkül számlatömbből számlázni. Termék értékesítésénél a bruttó 2,5MFt-ot meghaladó magánszemélyes készpénzes értékesítést 2017. 07. 01-től a NAV-nál le kell jelenteni 5 napon belül.

A számla adattartalma kiegészül a vevő adószámával.

Az adatszolgáltatás miatt ismételjük át a számla kiállításának előírásait.

Termék értékesítés és/vagy szolgáltatás nyújtás megtörténte, mint teljesítési időpontot követő 15 napon belül ki kell állítani a számlát (fizetési határidő: számla keltétől számolódik). Készpénzes értékesítés esetén a bruttó összeg nem haladhatja meg a 1,5MFt-ot számlánként!

Aki az adott naptári hónapban ugyanannak a személynek több számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít, ezekről hónap végén gyűjtő számlát is kibocsáthat.

Tehát 19-én kiállított árbevétel számla túl azon, hogy szabálytalan, a könyvelésbe se biztos, hogy bekerül.

Amennyiben szerződés alapján a felek akár termékértékesítés, akár szolgáltatásnyújtás tekintetében időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, a teljesítés napja az időszak utolsó napja. (Naptári hónap utolsó napján akár részteljesítésként is, mindig történik teljesítés, tehát számla kiállítási kötelezettség is keletkezik.) Ettől eltérően, a teljesítési időpontja a számla kelte, amennyiben a kelte és a fizetési határidő is megelőzi az időszak utolsó napját, illetve a teljesítési időpont a fizetési határidővel egyezik meg, amennyiben a fizetési határidő az időszak utolsó napját követi.

Harmadik eset a folyamatos, azonos összegű szolgáltatás, mint a könyvelési díj. Ezentúl úgy állítjuk ki a tárgyhavi számlákat, hogy a kelte a tárgyhó utolsó napja előtt lesz kb 3-5 nappal, a teljesítési időpont a tárgyhó utolsó napja, a fizetési határidő pedig a következő hónapra esik.

Most mondom, hogy teljes lesz a káosz!

Mert vagy mindenki fizikailag a hónap utolsó napján állítja ki a számláját, vagy a következő hónap elején, de akkor már a teljesítés időpontja a fizetési határidővel kell megegyezzen, tehát kimarad egy hónap.

Simán előfordulhat olyan véglet, hogy a hónap elején ez előző havi számláinkat állítjuk ki adott havi teljesítési dátummal és hónap végén szintén az adott havi számlákat, tehát két havi számlázásunk áfája jut egy hónapunkra, viszont a szállítóink meg az előző havi teljesítésüket már az előző hónapban ki is állítják az adott havit meg a következő hónapban, mi meg fizethetünk mindent be levonható áfa nélkül.

Annyi az előny, hogy ez mindenkire fog vonatkozni, tehát a vevőnkre, szállítónkra is. Ha a vevőnk előző havi számlát akar, akkor időben kell közölnie az összeget, különben nem tudunk előző havi teljesítési dátummal számlázni.

További összefüggést szeretnék vázolni: Ezentúl már a vásárláskor el kell dönteni, hogy cégre kérjük-e a számlát vagy sem. Illetve kivétel nélkül minden beszerzésről le kell adni a számlát, mert a NAV hamarabb látja, mint én. Nem fordulhat elő még véletlenül sem, hogy kevesebb árubeszerzést könyvelek, mert úgysem lett “eladva”.

Ezen túlmenően a könyvelésnek is kell adatot szolgáltatnia a bevallással egyidejűleg az egyazon szállítótól befogadott összes számláról, amelyek áfa tartalma együttesen meghaladja a 100 eFt-ot. Akár átutalásos, akár készpénzes a számla. A többlet adminisztráció miatt, ismételten kérek mindenkit, hogy 15-ig adja le az anyagát, mert a későn átvett kiadások számláit nem biztos, hogy fel tudjuk dolgozni.

Akinél a számlázó programjához hozzáférésem van, az sem jelenti azt, hogy 20-án is állíthat ki számlát előző hónapra, mert 17. után már biztosan nem nézzük meg a programot.

ART

Megszűnik az adószám felfüggesztése, de nem örülni, mert így azonnal törlik az adószámot.

Külföldi bankszámlát 2018.01.31-ig be kell jelenteni.

Végre elfogadásra kerültek a 2017-es évet érintő, minden adónemre kiterjedő adóváltozások, a hatályba lépés előtt kb 15 nappal. Fő a jogbiztonság!

A legfontosabbal kezdem, ami mindenkit fájón érint, ez az ÁFA.

1.

Az általános forgalmi adóról törvény 169. § d) pontjának 2017. január 1-jei hatállyal módosított dc) alpontja alapján a belföldön letelepedett adóalanynak kötelező a számlán feltüntetnie a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője azon adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítette feltéve, hogy a számlában áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot. (370.370+100.000=470.370)

Átmeneti szabályok vannak, de a legegyszerűbb, ha mostantól alkalmazzuk és minden kimenő számlára ráírjuk a vevő adószámát függetlenül attól, hogy esetleg a számlán az áfa nem éri el a 100.000 Ft-ot és nem lenne szükséges.

Illetve nemcsak alkalmazzuk, hanem számlát is úgy fogadunk be és megköveteljük a partnereinktől, hogy írják rá az adószámunkat, különben nem gyakorolhatjuk adólevonási jogunkat!

2.

ART álnéven, de ez is áfát érintő szabály 2017. július 1-től (első adatszolgáltatás augusztus 20 vagy október 20)

31. § Adóbevallás fejezetben taglalja az áfa bevallás mellékleteként beadandó áfa részletező lapot, mely szerint

A termék értékesítője szolgáltatás nyújtója azon számlákról, amelyekben az áthárított áfa összege a 100.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja, számlánként nyilatkozni köteles a számlát befogadó adószámáról, az áfa alapjáról és összegéről, a számla sorszámáról valamint a teljesítés dátumáról.

A termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője azon számlákról, amelyekben az áthárított áfa összege a 100.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja, számlánként nyilatkozni köteles a számlát kibocsátó adószámáról, az áfa alapjáról és összegéről, a számla sorszámáról valamint a teljesítés dátumáról.

A termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője akkor is adatot szolgáltat, ha ez a 100.000 Ft ugyanazon termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számlából – vagy számlával egy tekintet alá eső okiratból – együttesen éri el vagy haladja meg.

A legkeményebb szabály, hogy az áfa alanya elektronikus módon (on-line) adatszolgáltatást teljesít valós időben a nav részére azon számlázó programmal kibocsátott számlák adattartalmáról, amelyekben az áthárított adó összege a 100.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja. Még nem tudjuk, mik lesznek a részletszabályok.

(Ez azt jelenti ugyebár, hogy a teljesítést követő 15 napon belül ki kell állítanunk a számlát, a számla kelte pedig azon a napon lesz, amikor ténylegesen kiállítjuk a Gergely naptár szerint, merthogy valós időben számlázunk, ezért nem írhatunk rá korábbi dátumot! Hoppá!)

A nem számlázó programmal dolgozók azért ne örüljenek!

Az a nem publikus terv, hogy minden egyes darab kiállításra kerülő számlát a kiállítást megelőzően be kell jelenteni a navhoz egy kvázi engedélyért.

Ezzel terelnék át a tömbös értékesítőket az igaz útra.

Nem mellékesen új terület kerül így az adatrögzítés látóterébe, a pénztárgépbe beütött és egyben készpénzes számlát is kérő adóalany adatai!

Egyik oldalról a számlára rá kell írni a vevő adószámát, a másik vonatkozása, hogy az eddig szekrénybe félretett tömbökből ki kell gyűjtenetek nekünk a fenti értékhatárba beletartozó számlák adatait, különben ezekről az értékesítésekről nem készül adatszolgáltatás.

Az eljuttatásról jut eszembe, megkérnék mindenkit, hogy igyekezzen eljuttatni az anyagát az irodába minden hónap 15-ig. A megnövekedett adatrögzítési feladatok miatt a későn átvett kiadások számláit nem biztos, hogy fel tudjuk dolgozni.

3.

Nem új szabály, de vegyük át újra a havi 1,5 MFt-os készpénzfizetési korlátot.

Termék vagy szolgáltatásról szóló számlát, amennyiben átutalásos, készpénzben is ki lehet fizetni több részletben, a havi korlát betartásával, tehát havi 1,5MFt, ez lehet több részletben is a hónapon belül, de max 1,5MFt egy hónapra.

Amennyiben a számla készpénzes, akkor nem haladhatja meg a 1,5MFt-ot!

Egy hónapban termék vásárlása lehet életszerű többször is készpénzben 1,5MFt maximum határig alkalmanként. Persze, ha minden nap vásárolunk, akkor esetleg egy szerződésnek minősítheti a nav.

A szolgáltatásnál, ugyan szolgáltatása válogatja, de itt könnyebben előfordulhat, hogy egy szerződésnek minősíti a nav a havi több kisebb összegű számlát, ezért ez kerülendő.

4.

Egyes termékek és szolgáltatások esetében az áfa kulcs csökkentésnek, amennyiben ez érvényesítésre is kerül a végső árban, annak lehet örülni, de azért ettől számottevő megtakarítás nem érhető el.

Szociális hozzájárulási adó

Hogy jó hírrel is szolgáljak, vagy mégse?

A 15 ill. 25%-os minimálbér emelést kompenzálandó, csökken a szochó 27%-ról 22%-ra.

Eszerint az emelés a szochó tekintetében nem jelent többlet terhet. Azonban a többi járulék (szja, eb, nyb, szakképzési) vonatkozásában szintén 15 ill. 25%-os lesz a növekedés. Átlagos befizetendő teher növekedés 5,6 ill. 14,7%

Ahol a dolgozók a 2017-es megemelt minimálbér illetve szakmai bérminimum felett voltak bejelentve, ott tényleges járulékcsökkenés lesz.

KIVA

A bérterhek csökkentésére valós alternatíva a 2017-re nagyban finomított szabályaival.

Előnye a bruttó bérre a 22% szochó + 1,5% szakképzési helyett mindössze 14%-ot kell fizetni,

Hátránya a tárgyévi eredményre, amennyiben az a pénztárban realizálódik (azaz nem lesz belőle tárgyi eszköz, készlet, követelés vagy bankszámla-növekedés) és/vagy osztalékot állapít meg a vállalkozás (ide nem értve a kiva alanyiságot megelőzően keletkezett adózott eredmény terhére megállapított osztalékot) szintén a 14%-os adót kell megfizetni a jövő évtől egységes 9%-os TAO helyett.

Akit érinthet, már beszéltem is erről szóban.

Dec 20-ig lehet választani.

Cafeteria

A félkövér adómértékek mára elfogadottá váltak.

Reklámadó

Új színfolt a palettán azokban az esetekben ha a reklám közzététel havi összesített ellenértéke meghaladja a 2.5 MFt-ot.

Az adó alanya többek között, az interneten közzétett reklám esetén a reklám közzétevője (konkrétan Google/Facebook stb) vagy a reklám megrendelője. Kivéve, ha rendelkezik a közzétevő számlán/szerződésben szereplő nyilatkozatával, miszerint eleget tesz az adófizetési kötelezettségének.

Ha a megrendelő nem kap automatikusan nyilatkozatot, azt kérnie kell a közzétevőtől.

Ha akkor sem kap, Google-től, Facebooktól nem is fog, akkor a nyilatkozat kérés tényét hitelt érdemlően igazolnia kell és ezt a navhoz be is kell jelenteni azokat a hónapokat követő hónapban, amikor az érték meghaladja ezt az értékhatárt.

KATA

A Kata bevételi határ 6 MFt-ról 12 MFt-ra nő, változatlan adóteher mellett!

Felületes szemlélő továbblépne azon tényen, hogy az áfában az alanyi mentes bevételi határ “csak” 8 MFt-ra emelkedik. De mi nem vagyunk felületesek.

Azzal a számlával, amivel átlépi a 8MFt-os határt, azt már áfásan kell kiállítania, valamint az összes többit is legalább még a következő két adóévben.

Amíg nem éri el a 12MFt-ot a nettó bevétele, addig annyi a változás, hogy konkrétan könyvelni kell és áfa bevallásokat kell beadni és persze befizetni szinte a teljes áfát.

Amikor meghaladja a 12MFt-os nettó bevételt az éves bevétele, akkor az éves bevallásban a meghaladó összegre 40%-os különadót kell fizetnie. Ez soknak tűnik, de szeretném érzékeltetni egy példával. Ha 15MFt az éves bevétele, akkor főállású katásként az éves átlagos adója mindössze 12,36%, ami szja kulcs alatt van, a többiről meg ne is beszéljünk!

A 12MFt-os határ átlépése nem szünteti meg a kata adóalanyiságot.

Javaslom a 8MFt alatt maradást!

A lényeges pontokat sorra vettem, a többi változást felmerüléskor kezeljük.

Ezek várhatóan egy fél évig biztosan élő jogszabályok lesznek.

A változásokat összefoglalóan úgy tudom közérthetővé tenni, hogy kezdje el mindenki beleélni magát, hogy az áfát be kell fizetnie.

Az áfán túl számtalan lehetőség van az adóoptimalizálásra, melyre eddig is felhívtam mindenki figyelmét.

Sikeres jogkövetést!

Üdv

Timi

Ha szeretnél kilátni a káoszból egy hozzáértő könyvelő segítségével, akkor keresd Timit bizalommal a

[email protected] email címen keresztül!

Marschalek Ágnes

Marschalek Ágnes

Marketing tanácsadóként segítem az ügyfeleim online stratégiáját, nemzetközi piacra lépését és skálázását. Alkotóként szerethető hiánytermékeket fejlesztek és értékesítek. Többek között építettem már +8000 létszámmal rendelkező profit és közösségorientált kiránduló csoportot és számlázást automatizáló szoftveres terméket is WordPress felhasználóknak.

Tartalomjegyzék

Szociális linkek

Iratkozz fel, ha szeretnél értesítést kapni az új cikkekről, ha megoszthatom veled, hogy milyen hasznos eszközöket találtam az interneten és ha érdekelnek privát információk és őszinte történetek a vállalkozásomról.

PRIVÁT TARTALMAK CSAK EMAILBEN.

Iratkozz fel, ha szeretnél értesítést kapni az új cikkekről, ha megoszthatom veled, hogy milyen hasznos eszközöket találtam az interneten és ha érdekelnek privát információk és őszinte történetek a vállalkozásomról.

PRIVÁT TARTALMAK CSAK EMAILBEN.

Passzív jövedelem

Passzív jövedelem

Passzív jövedelem forrásokat építeni egy olyan korszakban ahol bizonytalan, hogy lesz-e nyugdíj és a koronavírus következtében megroppant gazdaság ki tudja, hogy el fog-e tudni tartani, kiemelten fontos. A cikk célja, hogy az utópikus fogalmat, a passzív jövedelem mítoszát, egyszerűen, gyakorlatias megközelítéssel bontsa le.

Tovább olvasom!
mentruációs ciklus

A menstruációs ciklus ereje

A legtöbb nőnek negatív, női léttel együtt járó átkot jelent a havi baj, azaz a menstruáció. Hölgyeim, ideje, hogy újraértelmezzük a menstruáció jelentését és elkezdjük megérteni, értékelni és kihasználni a rengeteg előnyét.

Tovább olvasom!